Czas trwania studiów jest zależny od wybranej specjalizacji. Info poniżej.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego metodą hybrydową (zajęcia przez Internet).
Praktyki pedagogiczne stacjonarnie.

 

 • A
 • A
 • A
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w ramach Pedagogicznych Studiów Podyplomowych oferujemy do wyboru 4 specjalizacje związane z potrzebami zawodowymi i dotychczasowym wykształceniem uczestnika:

 

 

1. Pedagogiczne Studia Podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Zakres tematyczny:

 

Grupa zajęć

Zajęcia

Minimalna liczba godzin zgodna z rozporządzeniem

Minimalna liczba punktów ECTS zgodna z rozporządzeniem

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia

90

10

Pedagogika

90

Praktyki zawodowe

30

Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Podstawy dydaktyki

60

3

Emisja głosu

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć

90

7

Praktyki zawodowe

60

 

Wymagania wstępne:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

 

 

2. Pedagogiczne Studia Podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

 

Zakres tematyczny:

 

Grupa zajęć

Zajęcia

Minimalna liczba godzin zgodna z rozporządzeniem

Minimalna liczba punktów ECTS zgodna z rozporządzeniem

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia

90

10

Pedagogika

90

Praktyki zawodowe

30

Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Podstawy dydaktyki

60

3

Emisja głosu

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć

150

15

Praktyki zawodowe

120

 

Wymagania wstępne:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

 

 

3. Pedagogiczne Studia Podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

 

Zakres tematyczny:

 

Grupa zajęć

Zajęcia

Minimalna liczba godzin zgodna z rozporządzeniem

Minimalna liczba punktów ECTS zgodna z rozporządzeniem

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Pedagogika

60

14

Metodyka pracy nauczyciela

psychologa w przedszkolach,

szkołach i placówkach systemu oświaty

120

Praktyki zawodowe

120

 

Wymagania wstępne:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

4. Pedagogiczne Studia Podyplomowe przygotowujące do nauczania języka obcego dla osób bez przygotowania merytorycznego, a legitymujących się znajomością tego języka lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język.

 

Zakres tematyczny:

 

Grupa zajęć

Zajęcia

Minimalna liczba godzin zgodna z rozporządzeniem

Minimalna liczba punktów ECTS zgodna z rozporządzeniem

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia

90

10

Pedagogika

90

Praktyki zawodowe

30

Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Podstawy dydaktyki

60

3

Emisja głosu

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć

90

7

Praktyki zawodowe

60

 

Wymagania wstępne:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania tego języka, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Nasze atuty

– Setki zadowolonych absolwentów!

– Stawiamy na Twoją wiedzę!

– Mamy 99% zdawalności!

– Na naszych studiach masz kontakt z żywym wykładowcą, a nie z automatem!

Zapisz się wstępnie

Uwaga! Do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

 

   

  Kadra

  Małgorzata Silny

  Małgorzata SilnyPedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

  dr Agnieszka Nomejko

  Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczny, praktykująca psychoterapeutka poznawczo-behawioralną. Studia magisterskie i doktorskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” i Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i kierownik projektów badawczych.

  dr Edyta Sielicka

  Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, socjolog, socjoterapeuta, wychowawca – nauczyciel. W swoich obszarach badawczych koncentruje się wokół tematyki edukacji tanatologicznej i jej jakości oraz jej znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka, a także wokół zagadnień budowania sieci wsparcia dla uczniów znajdujących się  w sytuacjach trudnych.

   

  ZOBACZ CAŁĄ KADRE

   

  Zobacz nasze placówki

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu:

  www.ult.edu.pl

  Szkoła w Przasnyszu

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu:

  www.ultswiecie.edu.pl

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

   

   

   

  Blog

  Pożyczki na kształcenie

  Pożyczki na kształcenie

  Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach

  Czytaj więcej >