Czas trwania studiów jest zależny od wybranej specjalizacji. Info poniżej.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego metodą hybrydową (zajęcia przez Internet).
Praktyki pedagogiczne stacjonarnie.

 

  • Pożyczki na kształcenie

    • A
    • A
    • A
Pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Ile pieniędzy możesz dostać?

Maksymalnie nawet 100 tys. zł. Pożyczka może stanowić 100 proc. kosztów szkolenia czy kursu, nie musisz więc mieć „wkładu własnego”. Jest ona nieoprocentowana. Nie ponosisz też dodatkowych kosztów, typu prowizje, opłaty wstępne, ubezpieczenia itp. Co więcej, istnieje możliwość umorzenia 20 proc. pożyczonej kwoty. Jest tylko jeden warunek: trzeba szkolenie ukończyć z wynikiem pozytywnym.

O umorzenie dodatkowych 5 proc. mogą się ubiegać osoby, które zarabiają mniej, niż wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie (obecnie to ok. 4272 zł brutto), a także bezrobotne, które w ciągu 6 miesięcy podejmą pracę. Pożyczkę spłaca się w ratach od roku do trzech lat.

Jakie warunki I trzeba spełnić?

Trzeba mieć zdolność kredytową: dochody, które pozwolą spłacić pożyczoną kwotę (w grę wchodzi też zabezpieczenie, np. poręczenie). Innych warunków nie ma. Wnioski można składać za pośrednictwem strony:

http://inwestujwrozwoj.pl/