Czas trwania studiów jest zależny od wybranej specjalizacji. Info poniżej.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego metodą hybrydową (zajęcia przez Internet).
Praktyki pedagogiczne stacjonarnie.

 

  • A
  • A
  • A

Ocenianie i ewaulacja w szkole - test sprawdzający

TEST SPRAWDZAJĄCY
w ramach Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia testu sprawdzającego na zaliczenie przedmiotu. Zaliczenie odbywa się na ocenę. Przed Państwem 11 pytań jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna odpowiedź spośród podanych jest właściwa. Do zaliczenia testu niezbędne jest prawidłowe odpowiedzenie na 6 spośród 11 pytań.

Skala ocen:

11-10 poprawnych odpowiedzibardzo dobrybdb5
9 poprawnych odpowiedzidobry plusdb plus4,5
8 poprawnych odpowiedzidobrydb4
7 poprawnych odpowiedzidostateczny plusdst plus3,5
6 poprawnych odpowiedzidostatecznydst3
5 i poniżejniedostatecznyndst2

Po pozytywnym zakończeniu testu pojawi się informacja o otrzymanej ocenie. Informacja o zaliczeniu przez Państwa testu będzie dostarczona do nas automatycznie.

POWODZENIA!