Czas trwania studiów jest zależny od wybranej specjalizacji. Info poniżej.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego metodą hybrydową (zajęcia przez Internet).
Praktyki pedagogiczne stacjonarnie.

 

  • A
  • A
  • A

Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe
30.06.2017-30.06.2018

Lista zaliczeń

SEMESTR I
(30.06.2017-30.09.2017)

Praca zaliczeniowa nr 1 – Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
Praca zaliczeniowa nr 2 – Pierwsza pomoc (podstawy medycyny ratunkowej i udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
Test nr 1 - Emisja głosu
Test nr 2 - Kształcenie dorosłych
Test nr 3 - Zaburzenia rozwojowe
Test nr 4 - Psychologia ogólna

SEMESTR II
(1.10.2017-28.02.2018)

Test nr 5 - Komunikacja interpersonalna i asertywność
Test nr 6 - Psychologia rozwoju człowieka
Test nr 7 - Szkoła jako płaszczyzna współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami
Test nr 8 - Trudności wychowawcze w szkole
Praca zaliczeniowa nr 3 – Ocenianie i ewaluacja w szkole
Praca zaliczeniowa nr 4 - Konspekt zajęć
Test nr 9 - Pedagogika ogólna
Test nr 10 - Dydaktyka ogólna
Test nr 11 - System Oświaty w Polsce

SEMESTR III
(1.03.2018-30.06.2018)

Test nr 12 - Metody i zasady nauczania
Test nr 13 - Odpowiedzialność prawna
Praca zaliczeniowa nr 5 - autoprezentacja
Test nr 14 - Bezpieczeństwo w szkole
Test nr 15 - Osoba z niepełnosprawnością w szkole
Test nr 16 - I etap edukacyjny (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)
Test nr 17 - II etap edukacyjny (edukacja szkolna – klasy IV-VIII szkoły podstawowej)
Test nr 18 - III etap edukacyjny (edukacja ponadpodstawowa, kształcenie w zawodzie)

——————————————————————————————————————-

Wykaz przedmiotów obowiązujących na Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiach Podyplomowych edycja 30.06.2017-30.06.2018

——————————————————————————————————————-

Wprowadzenie do obsługi technicznej

TematFormaLinkProwadzącyKontakt
Opis obsługi technicznej wykładówWykładhttps://youtu.be/hlSIKguqFBgJakub Ałdaśjakubaldas@gmail.com
Opis obsługi testów sprawdzającychWykładhttps://youtu.be/Kvq5cAL0_qQJakub Ałdaśjakubaldas@gmail.com
Opis obsługi indeksu GradeBookInstrukcjaJakub Ałdaśjakubaldas@gmail.com