Czas trwania studiów jest zależny od wybranej specjalizacji. Info poniżej.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego metodą hybrydową (zajęcia przez Internet).
Praktyki pedagogiczne stacjonarnie.

 

  • A
  • A
  • A

Kształcenie dorosłych - test sprawdzający

TEST SPRAWDZAJĄCY
w ramach Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia testu sprawdzającego na zaliczenie przedmiotu. Zaliczenie odbywa się na ocenę. Przed Państwem 12 pytań wielokrotnego wyboru, co oznacza, że jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi spośród podanych mogą być właściwe. Do zaliczenia testu niezbędne jest prawidłowe odpowiedzenie na 7 spośród 12 pytań.

Skala ocen:

11-12 poprawnych odpowiedzibardzo dobrybdb5,0
10 poprawnych odpowiedzidobry plusdb plus4,5
9 poprawnych odpowiedzidobrydb4
8 poprawnych odpowiedzidostatecznydst3,5
7 poprawnych odpowiedzidopuszczającydop3
6 i poniżejniedostatecznyndst2

Po pozytywnym zakończeniu testu pojawi się informacja o otrzymanej ocenie. Informacja o zaliczeniu przez Państwa testu będzie dostarczona do nas automatycznie.

POWODZENIA!