Czas trwania studiów jest zależny od wybranej specjalizacji. Info poniżej.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Studia metodą e-learningową (przez internet). Praktyki pedagogiczne stacjonarnie.

 

  • A
  • A
  • A

Dydaktyka ogólna - test sprawdzający

TEST SPRAWDZAJĄCY
w ramach Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia testu sprawdzającego na zaliczenie przedmiotu. Zaliczenie odbywa się na ocenę. Przed Państwem 20 pytań jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna odpowiedź spośród podanych jest właściwa. Do zaliczenia testu niezbędne jest prawidłowe odpowiedzenie na 10 spośród 20 pytań.

Skala ocen:

20-19 poprawnych odpowiedzibardzo dobrybdb5,0
18-17 poprawnych odpowiedzidobry plusdb plus4,5
16-15 poprawnych odpowiedzidobrydb4,0
14-13 poprawnych odpowiedzidostateczny plusdst plus3,5
12-10 poprawnych odpowiedzidostatecznydst3,0
9 i poniżejniedostatecznyndst2,0


Po pozytywnym zakończeniu testu pojawi się informacja o otrzymanej ocenie. Informacja o zaliczeniu przez Państwa testu będzie dostarczona do nas automatycznie.

POWODZENIA!